Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:

Kielcedis Polska Sp. z o.o.
ul. Massalskiego 3
25-636 Kielce

lub na e-mail: rekrutacja@eleclerc.net.pl Dokumenty można też przesłać na fax: (041) 363 00 16.

Aplikacje powinny zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)” Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.